Възможно е и изготвяне на схема за изплащане продукти на вноски.