Добре дошли в нашата компания


Фирма Дона Груп е новото име в областта производство на мебели, но като стопанска единица, ние сме част от фирма с утвърдени позиции в българския и дори международен пазар на мебели. Дългогодишният опит на всички наши работници ни позволява да предоставяме голяма гама продукти с ненадминато качество, за което свидетелстват огромният брой доволни клиенти.
Фирмата се занимава основно с проектиране и производство на мека мебел, корпусна мебел, както и не на последно място – обзавеждане на заведения и офиси. Мебелите, които произвеждаме, са уникални по рода си не само с иновативния дизайн, но и с възможността да бъдат променяни спрямо изискванията на клиентите.
Една от най-силните страни, с които “Дона Груп” изпъква пред останалите мебело производители е изработването дори на индивидуални клиентски поръчки или промяната на вече съществуващи продукти, с цел удовлетворяване нуждите за мебели на нашите клиенти. Работили сме по множество нестандартни за българския пазар поръчки и резултатът е винаги ненадминат и оценен от нашите клиенти.
Работим с широка гама висококачествени материали, което ни позволява да осигурим на нашите клиенти продукти, които са трудни за пресъздаване и в същото време с най-високо качество. Всеки продукт, който напуска нашата производствена база е подложен на детайлна качествена инспекция, която има за цел да отстрани каквито и да било дефекти, преди продуктът да бъде доставен до нашите клиенти.
За да сме конкурентноспособни, всеки сезон радваме своите клиенти с нови предложения, базирани на вече съществуващи продукти или изцяло нови и иновативни модели, които са съобразени със световни иновации и дизайнерски препоръки.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ДОНА ГРУП ООД ЗА

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО


Успехът на нашата фирма зависи от способността й да удовлетвори изискванията и очакванията на заинтересованите страни при проектиране, производство и търговия с мебели.

Като дружество, ние ясно осъзнаваме, че развитието и просперитетът ни зависят от убедеността и доверието на нашите клиенти, в способността ни да гарантираме пълното задоволяване на очакванията им по отношение качеството и условията на изпълнение на предлаганите от нас продукти и услуги.

За осъществяването на тази политика, ръководството на „ДОНА ГРУП“ ООД насочва усилията си в следните направления:

    Да води политика по прилагане на Системата за управление на качеството по отношение на всички дейности, свързани с постигането на стратегическите цели на организацията;
    Да изпълнява стриктно нормативните и други изисквания, приложими към дейността на дружеството;
    Да прилага, поддържа и усъвършенства Системата за управление на качеството, в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2015;
    Да внедрява изискванията на Системата за управление на качеството в процесите на организацията, следейки потенциалните рискове и предоставяйки необходимите ресурси;
    Да информира регулярно персонала по въпроси, свързани с ефикасното приложение на Системата за управление на качеството и го насърчава да допринася за усъвършенстването ѝ;
    Да следи за повишаването на удовлетвореността на клиентите, чрез предлагане на продукти, съобразени с водещите световни тенденции в съответната област.

Ръководството на „ДОНА ГРУП“ ООД поема ангажимент да работи за удовлетворяване на приложимите изисквания на стандарта БДС EN ISO 9001:2015, непрекъснато подобряване на системата за управление на качеството и за предоставяне на качествени продукти и услуги.